Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na

Szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych

które odbędzie się w dniach 25–28 lipca 2019 r. w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6

Uczestnikami mogą być terapeuci objęci szkoleniami w zakresie terapii uzależnień w STU-NARKO oraz STUW. Uczestnictwo będzie również udostępnione dla osób, które ukończyły analogiczne szkolenia w innych programach objętych akredytacją KBdsPN i PARPA.

Tematy wykładów i seminariów warsztatowych

  1. Diagnoza i psychologiczne rozumienie osoby uzależnionej behawioralnie. Współwystępowanie z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  2. Strategie pracy terapeutycznej z osobą uzależnioną behawioralnie.
  3. Terapia nałogowych zaburzeń hazardowych.
  4. Terapia osób uzależnionych od internetu.
  5. Terapia nałogowych zaburzeń odżywiania.
  6. Seksoholizm – nałogowe zaburzenia seksualne - rozpoznawanie i terapia.
  7. Zapobieganie nawrotom w uzależnieniach behawioralnych.
  8. Dialog motywacyjny. Interwencje poznawcze i behawioralne.
  9. Analiza przypadku i układanie strategii pracy dla osoby uzależnionej behawioralnie.
  10. Strategie rozbrajania psychologicznych mechanizmów uzależnienia.


Instytut Psychologii Zdrowia, ze środków otrzymanych z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pokrywa całość kosztów szkolenia
(w tym koszty pobytu i wyżywienia w ośrodku szkoleniowym).

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt IPZ „Psychoterapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, ankiety, opisy przypadków, konspekty zajęć.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionej ankiety na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Telefon: 22 863 90 97 lub 22 863 87 38.

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii” Warszawa 2019

logo-z-napisem-białe