Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH
U OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
W POGŁĘBIONEJ FAZIE TERAPII

Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów i psychologów do udziału w szkoleniu w zakresie psychoterapii zaburzeń emocjonalnych, które odbędzie się od 23 października od godziny 11:00 do 25 października do godziny 14:30.

W trakcie trwania konferencji zostaną przedstawione metody i strategie mające zastosowanie w zaawansowanej, tzw. pogłębionej psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Zajmiemy się pracą z pacjentami, którzy mają już przepracowane podstawowe problemy związane ze swoimi uzależnieniami, a ponadto pacjenci uzależnieni od substancji psychoaktywnych potrafią już utrzymywać długotrwałą abstynencję. Osoby takie zgłaszają się zarówno do placówek odwykowych na dalszą terapię jaki do innych miejsc, w których udzielana jest pomoc psychologiczna.
Skuteczna pomoc tym pacjentom wymaga od terapeutów rozumienia zarówno psychologicznych mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia jak i istoty zaburzeń emocjonalnych i problemów osobistych, które u nich współwystępują. Chcemy przedstawić różne sposoby pracy z tą grupą pacjentów.


Zajęcia i tematy szkolenia:

Wykłady:

 1. prof.J.Mellibruda „Wpływ doświadczeń traumatycznych w dzieciństwie na zaburzenia osób dorosłych”
 2. prof.J.Mellibruda „Nadmiarowość lęku i smutku jako treść problemów osobistych”
 3. dr Krzysztof Gąsior „Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych w pogłębionej fazie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych”
 4. Jolanta Ryniak „Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi - możliwości i ograniczenia”
 5. Iwona Kolodziejczyk „Praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia u pacjentów z depresją”

Warsztaty:

Tura A

 1. Jacek Skrobot „Strategie pracy nad lękiem w pogłębionej fazie terapii uzależnienia i współuzależnienia”
 2. Jolanta Siechowicz „Psychoterapia problemów osobistych u osób z depresją”
 3. Honorata Skrętowska „Dramatyzacja i eksploracja jako ścieżki pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi”
 4. Joanna Sobczyńska „Praca nad destrukcyjnymi schematami osobistymi i problemami emocjonalnymi u osób współuzależnionych”
 5. Dorota Brewińska „Metody pracy z chroniczną złością u osób z długotrwałą abstynencją”
 6. Jolanta Hojda „Strategie pracy z osobami z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi”
 7. Agata Janasz–Osowska „Problemy osób współuzależnionych zgłaszających się na psychoterapię nerwic”

Tura B

 1. Honorata Skrętowska „Dramatyzacja i eksploracja jako ścieżki pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi”
 2. Jacek Skrobot „Strategie pracy nad lękiem w pogłębionej fazie terapii uzależnienia i współuzależnienia”
 3. Agnieszka Litwa-Janowska „Poczucie winy i krzywdy w narracji pacjentów uzależnionych po przebytych traumach”
 4. Joanna Sobczyńska „Praca nad destrukcyjnymi schematami osobistymi i problemami emocjonalnymi u osób współuzależnionych”
 5. Iwona Kołodziejczyk „Psychoterapia problemów osobistych u osób z depresją”
 6. Dorota Brewińska „Metody pracy z chroniczną złością u osób z długotrwałą abstynencją”
 7. Jolanta Ryniak „Specyfika pracy z osobami uzależnionymi ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi - problemy i możliwości ich rozwiązywania”

Będzie też możliwość podzielenia się doświadczeniami z własnej pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi w czasie wieczornych spotkań grupowych.


Koszty szkolenia są w całości pokrywane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i udział w niej jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6. W sprawie warunków pobytu na szkoleniu prosimy kontaktować się recepcją: 22 439–03–10.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Decyduje kolejność zgłoszeń.

logo-z-napisem-białe