Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Desiderata
Written by Max Ehrmann around 1927

Krocz spokojnie w zgiełku i pośpiechu -
pamiętaj jaki spokój może być w ciszy.
Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie,
bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.
Prawdę swą głoś spokojnie i jasno,
słuchaj też tego, co mówią inni,
nawet głupcy i ignoranci,
oni też mają swoją opowieść.

Unikaj krzykliwych i agresywnych osób,
sa zagrożeniem dla duszy.
Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały,
albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami jak i planami

Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna.
Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.
Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach -
świat bowiem pełen jest oszustwa.
Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty,
wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów
i wszędzie życie pełne jest heroizmu

Bądź sobą,
a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć:
nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem
w obliczu wszelkiej oschłości
i rozczarowań
jest ona wieczna jak trawa

Przyjmuj pogodnie to co lata niosą,
bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.
Rozwijaj siłę ducha
by w nagłym nieszczęściu
mogła być tarczą dla ciebie.
Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni.
Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie.

Jesteś dzieckiem wszechświata,
nie mniej niż gwiazdy i drzewa
masz prawo być tutaj
i czy to jest dla ciebie jasne czy nie,
nie wątp,
że wszechświat jest taki jaki być powinien

Tak więc bądź w pokoju z Bogiem cokolwiek myślisz o jego istnieniu
i czymkolwiek się zajmujesz
i jakiekolwiek są twoje pragnienia:
w zgiełku ulicznym,
w zamęcie życia
zachowaj pokój ze swą duszą.

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami
ciągle jeszcze
ten świat jest piękny.
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.


Do pobrania: prezentacja.

logo-z-napisem-białe