Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni w miesiącu) – OD NAJBLIŻSZEJ EDYCJI PO ZMIANACH PROGRAMOWYCH!

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych. Udział w szkoleniu pozwoli:

  • uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,
  • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,
  • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
  • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Informacje o bieżącej edycji

Terminy:

  • I sesja - 9-12 października 2018 (wtorek-piątek)
  • II sesja - 13-16 listopada 2018 (wtorek-piątek)
  • III sesja - 11-14 grudnia 2018 (wtorek-piątek)

Kurs odbywa się w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

Koszt dydaktyki wynosi 1950 zł. Pieniądze można wpłacać w dwóch ratach - przed pierwszą i trzecią sesją.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" (http://www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 81).

Wypełnione zgłoszenie można wysłać, mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pocztą lub faksem do sekretariatu IPZ Warszawa, ul.Gęślarska 3; fax.: (22) 863-42-75.
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Magdalena Tesarska, (sekretariat IPZ ) 22 863-87-38; 863-90-97, w sprawach merytorycznych Piotr Antoniak (sekretariat Pogotowia „Niebieska Linia”), tel. 22 824-25-01, 22 823-96-64.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy.

logo-z-napisem-białe