Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Piotr Antoniak

PADyrektor merytoryczny „Niebieskiej Akademii”. Z-ca kierownika Pogotowia "Niebieska Linia" ds. klinicznych, mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), trener warsztatu PTP, odbył szkolenie z leczenia PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji wg E. Foa, terapeuta uzależnień od 1996 roku, od 15 lat prowadzi terapię i grupy wsparcia dla ofiar przemocy, od 13 lat szkolenia z zakresu uzależnienia alkoholowego i przeciwdziałania przemocy, kierownik  i trener Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Przewodniczący Kapituły Certyfikatu w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy, członek Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wykładowca  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Renata Durda

RDKierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Ekspertka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), członek Kapituły Certyfikatu Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trener Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie; redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy (http://www.pismo.niebieskalinia.pl/); członkini Rady ds. Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, doradczyni społeczna Rzecznika Praw Dziecka, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

end faq


Kierownik Studium: Piotr Antoniak

logo-z-napisem-białe